Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ, Mercedes στα Ιωάννινα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ, Mercedes στα Ιωάννινα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ, Mercedes στα Ιωάννινα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ, Mercedes στα Ιωάννινα
 
Προγράμματα Χρηματοδότησης

leponex monitorering

leponex ja raskaus go leponex carnet de suivi
Οι πελάτες του ομίλου Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. μπορούν να αποκτήσουν το αυτοκίνητο που επιθυμούν με ελκυστικά προγράμματα χρηματοδότησης.
Ο Όμιλος, έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές συνεργασίες με τραπεζικούς οργανισμούς της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση πληρωμών με τους καλύτερους και ευέλικτους όρους.
Επιπλέον, σε ότι αφορά στα τμήματα after sales για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, παρέχονται ευκολίες χρηματοδότησης μέσω πιστωτικών καρτών αλλά και καταναλωτικών δανείων με προνομιακά επιτόκια.